Regler

Fra DP-Tæller wiki
Skift til: Navigation, Søgning

LOVE

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. L 181


Vedtagne

L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. L 181



Forslag

Lovforslag i høring på høringsportalen

Spørgsmål og svar

Bekendtgørelser

Vejledninger

Skrivelser mv.